top of page

reklamační řád

Úvod

 

Při registraci na stránkách našeho e-shopu popbyzk.com nám svěřujete své osobní údaje (zejména jméno, příjmení, e-mail, telefon, adresu). Děláme všechno pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali. Rádi bychom Vám vysvětlili, jak s osobními údaji zacházíme.

 

Správce údajů

 

Správcem osobních údajů jsou paní Zuzana Kubíčková, Vinařská 1174/6, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 872 17 813 a společnost ZK Couture s.r.o., IČO: 072 60 695, se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00 („ZK Couture“) (společně „Správci údajů“). Pokud nás chcete kontaktovat a zeptat se nás na cokoliv týkajícího se zpracování osobních údajů, můžete využít následující kontaktní údaje:

 

Email: info@zuzanakubickova.com

Korespondenční adresa: Mánesova 84, 120 00 Praha 2

 

Jaké údaje shromažďujeme

 

Správci údajů shromažďují tyto kategorie osobních údajů:

 

1. Údaje, které poskytujete sami

 

Údaje poskytnuté při těchto příležitostech:

 

 • při registraci na webových stránkách e-shopu popbyzk.com, zejména jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon

 • při nákupu bez registrace, zejména jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon

 

2. Informace z jiných zdrojů

 

K takovým zdrojům patří:

 

 • veřejně dostupné zdroje včetně veřejných rejstříků a sítě Internet, pokud takové informace nezbytně potřebujeme na příklad pro řádné vystavení účetního dokladu nebo při obdobných příležitostech,

 • informace, které jsme obdrželi od třetích osob

 

Správci údajů mohou zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které mají k dispozici.

 

Jak Vaše údaje využíváme

 

Správci údajů využívají shromážděné údaje k těmto účelům:

 

1. Poskytování služeb

Vaše osobní údaje využíváme, abychom Vám mohli poskytovat co nejlepší služby. Užíváme je zejména za účelem evidence nákupů, zájmu o konkrétní produkty a vyúčtování, abychom Vám co nejvíce usnadnili a zjednodušili každý další nákup na webových stránkách našeho e-shopu popbyzk.com.

 

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom mohli splnit to, co nabízíme.

 

 

2. Vedení účetnictví

Vaše osobní údaje můžeme potřebovat k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví.

 

Za tímto účelem Vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.

 

3. Zasílání obchodních sdělení

Pokud jste se přihlásili k odběru našich novinek, můžeme Vám čas od času zasílat e-maily s novinkami („Newsletter“).

 

Tyto e-maily od nás můžete obdržet i pokud jste našimi klienty, neboť důvodně předpokládáme, že Vás tyto informace zajímají. Pokud by Vás tyto zprávy přesto obtěžovaly, dejte nám prosím vědět, nebo se jednoduše odhlaste z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

 

4. Soudní řízení a obrana právních nároků

Shromážděné údaje můžeme využívat k vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

 

Sdílení a předávání údajů

 

Správci údajů mohou shromážděné údaje sdílet:

 

1. S našimi obchodními partnery

Zuzana Kubíčková a ZK Couture mohou poskytovat informace svým spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, jakož i společnostem poskytujícím platformu pro provozování e-shopu Wix.com Inc. a souvisejících služeb mimo jiné platební systém Braintree společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A.

 

Rádi bychom Vás ujistili, že všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

 

2. Z právních důvodů nebo v případě sporů

Zuzana Kubíčková a ZK Couture mohou Vaše údaje sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady:

 

 • s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání našich právních nároků, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku Zuzany Kubíčkové nebo společnosti ZK Couture nebo třetích osob, případně pokud v souvislosti s poskytováním našich služeb dojde ke sporům nebo právním nárokům;

 

 • s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem studia Zuzany Kubíčkové nebo ZK Couture nebo jejich částí do vlastnictví třetí osoby.

 

3. S Vaším souhlasem

Správci údajů mohou Vaše údaje sdílet i jinými způsoby, pokud Vás na to upozorníme a Vy s tím budete souhlasit.

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

1. Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a standardně ještě pět (5) let od Vaší poslední návštěvy nebo rezervace. Zuzana Kubíčková či ZK Couture Vaše údaje vymažou nebo anonymizují hned po tom, co o to požádáte (vyjma případů uvedených dále).

 

Pokud to umožňuje zákon, mohou si Správci údajů některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:

 

 • pokud s Vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok;

 • pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchováváme v agregované nebo anonymní podobě;

 • pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.

 

2. Přístup k Vašim údajům

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 

3. Změna Vašich údajů nebo chyba v údajích

Pokud dojde v průběhu využívání našich služeb k jakékoliv změně ve Vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s Vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosím dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

 

4. Odvolání souhlasu

Pokud jste nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání novinek (Newsletteru) a informací týkající se našich produktů na Váš e-mail, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat odhlášením z odběru e-mailů podle instrukcí obsažených v každém e-mailu.

 

5. Omezení zpracování

Pokud máte za to, že:

 

 • zpracováváme Vaše nepřesné údaje;

 • zpracování Vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat;

 • Vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rád(a) byste je užil(a) pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení;

 • již Vás naše e-maily obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by Vás mohli zajímat;

 

můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých Vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

 

6. Přenositelnost údajů

Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abychom Vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle Vaší specifikace.

 

7. Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud máte za to, že s Vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Platí od: 11.9. 2019

bottom of page